Bekendmaking winnaar:
vrijdag 23 februari, 13.30 uur op het Hobbemaplein

Ontwerpwedstrijd: Een Landmark op het Hobbemaplein

Het Haagse Hobbemaplein is een belangrijk knooppunt tussen de Schilderswijk en Transvaal enerzijds en de winkelgebieden Haagse markt, Hobbemastraat en Paul Krugerlaan anderzijds. Om de verbinding tussen deze gebieden te markeren, schrijft de gemeente Den Haag in samenwerking met bewoners en ondernemers een ontwerpwedstrijd uit voor een landmark op het Hobbemaplein.

Op deze website vindt u alle downloads die u als geïnteresseerde nodig heeft om aan de aanbesteding deel te nemen.

Download hier de aanbestedingsdocumenten!

Workshops en

Wijkateliers

De gemeente Den Haag hecht veel waarde aan de wensen van bewoners en ondernemers. Zij bepaalden dan ook in grote mate de briefing die je terugvindt in het inspiratieboek Landmark Hobbemaplein.

Die wensen zijn op drie manieren opgehaald:

1

In workshops op zes basisscholen uit de Schilderswijk en Transvaal. Art-S-Cool liet zo’n 250 kinderen uit veertien klassen hun wensen en ideeën uitwerken. Dit resulteerde in een reeks maquettes en een verzameling geschreven dromen;
2

In wijkateliers (avondbijeenkomsten) met bewoners en ondernemers uit het gebied werd gebrainstormd over wat zij belangrijk vinden voor een kunstwerk in hun wijk.
3

Tijdens een voortraject twee jaar geleden is al veel informatie opgehaald bij een werkgroep van bewoners en ondernemers. De destijds behaalde resultaten zijn ook verwerkt in het inspiratieboek.

Jury

De winnaar wordt gekozen door een jury die bestaat uit:

Erik Pasveer (Hoofd stedenbouw Gemeente Den Haag)
Benno Tempel (Directeur Gemeentemuseum Den Haag)
Arno van Roosmalen (Directeur Stroom)
Farid Habib (Voorzitter businessclub Hobbema)
Famile Arslan (Advocate en bewoonster Schilderswijk)
Derwisj Maddoe (Beleidsadviseur en woordvoerder Bewoners Organisatie Transvaal Midden-Noord).

Procedure en

tijdspad

Na publicatie van de selectieleidraad, het inspiratieboek en het contract krijgen geïnteresseerden de gelegenheid om vragen te stellen. Door middel van het publiceren van een nota van inlichtingen wordt de beantwoording van de vragen voor een ieder kenbaar gemaakt.

De inzendingen worden vervolgens door een ambtelijke projectgroep beoordeeld op randvoorwaarden, waarna de jury de inzendingen beoordeeld op de beschreven criteria. De jury selecteert op basis van de hoogste scores, vijf deelnemers die de gelegenheid krijgen hun plan in een presentatie toe te lichten.

Globale planning

Do 26-10 Sluiting gelegenheid tot vragen
Di 07-11 Publicatie nota van inlichtingen
Wo 24-01-2018 Sluiting inschrijftermijn (nieuwe datum!)
Do 25-01 t/m do 01-02 Beoordeling door jury
Vr 02-02 Bekendmaking vijf finalisten
Wo 14-02/ do 15-02 / vr 16-02 Presentaties finalisten aan jury
Vr 23-02 Bekendmaking winnaar
Vr 23-02 Gunning opdracht
Week 20 Definitief ontwerp beschikbaar (12 weken)
Week 22 Opdracht tot uitvoering
Spoedig daaropvolgend Start realisatie

Bekijk hier het inspiratieboek.

Scroll naar beneden voor de downloads.

Wensen uit de wijk

“Mensen mixen al veel in deze buurt. Er zijn gemengde huwelijken en we maken gebruik van elkaars krachten, maar dat is voor de buitenwereld nog niet zichtbaar. Het zou mooi zijn als een kunstwerk dat naar boven kan halen.”

“Onbekend maakt onbemind. Het is alsof we elkaar nog steeds niet helemaal kennen, terwijl we hier al zo lang met elkaar wonen.”

“Ach, die buitenlanders, zeggen mensen wel eens. Maar wie bedoelen ze dan? Turken? Marokkanen? Surinamers? Leer ons eens kennen.”

“Een kunstwerk is pas echt geslaagd als je kunt zeggen: ‘ken je dat kunstwerk? Daar moet je linksaf om bij mij te komen.”

“Liefde’ is niet een kernwoord dat ik voor het kunstwerk zou gebruiken. Alleen als het om liefde gaat in de zin van ‘compassie’ en ‘mededogen’. Het woord moet geen seksuele content hebben. We willen, zeker gezien religieuze achtergronden, een kuis kunstwerk.”

“Vrede’ staat voor ‘vredig met elkaar omgaan’. Zowel burgers onderling als gezaghebbers naar burgers toe en andersom.”

“Met het woord ‘trots’ hebben we niet veel. Dat is een term die van bovenaf is opgelegd. Waarom zou je trots zijn om in een wijk te wonen die bekend staat om zijn lage inkomens en hoge werkloosheid? Maar aan de andere kant ben ik wel te trots om me als slachtoffer te laten wegzetten.”

“Trots zijn’ past niet in onze buurt. Daarvoor hebben we te veel een ‘wij’ cultuur, daarin past geen individuele trots.”

“Krachtig’ is een term die niet bij de buurt past. Het voelt als ‘met de vuist op tafel slaan’, maar zo’n buurt zijn we niet. We zijn juist meer feminien, zachter. Meer wij, dan ik.”

“Krachtig klinkt te dominant en onheilspellend.”

“Als een kunstwerk grappig is, haalt het de kracht van het kunstwerk naar beneden.”

“De Werkgroep Landmark zag wel iets in een kunstwerk dat letterlijk spiegelend is. Figuurlijk is het ook mooi: een kunstwerk waarin je jezelf herkent of een kunstwerk dat je met andere ogen naar jezelf laat kijken.”

“Verlichting is essentieel voor het kunstwerk: je wilt het in de wintermaanden ook zien. En licht brengt mensen bij elkaar. Trouwens: als je het figuurlijk uitlegt is ‘verlichting’ ook mooi. Verlichting betekent dat je jezelf blijft ontplooien.”

“Als we de Paul Krugerlaan, Hobbemastraat en Haagse Markt echt willen verbinden is er meer nodig dan alleen een kunstwerk. De verkeersdoorstroming moet beter en misschien kun je elementen uit het kunstwerk laten terugkomen in de omliggende straten, zodat het gebied één geheel wordt.”

“Voor een wow-effect hoef je geen groot glanzend kunstwerk neer te zetten. Het wow-effect kan ook worden veroorzaakt door het verhaal achter het kunstwerk. Laat de verhalen van de wijk zien.”

“We wonen in een kinderrijke omgeving. Kinderen moeten zich ook zeker herkennen in het kunstwerk.”

“Het kunstwerk hoeft niet per se ontworpen te worden door een Westerse kunstenaar. Geef nieuwe groepen kunstenaars ook de kans. Zij herkennen het verhaal van mensen die hierheen zijn gekomen voor een betere toekomst.”

Download hier de

aanbestedingsdocumenten!

U kunt vanaf deze plek de files downloaden en/of bekijken. Let op, sommige bestanden zijn groot en zullen afhankelijk van uw internetsnelheid enige tijd duren om te downloaden.

Communicatie kan uitsluitend plaatsvinden via onderstaand adres:

Gemeente Den Haag, Dienst Stadsbeheer
Afdeling Inkoop
Postbus 12651
2500 DP Den Haag
Tel.nr. 06 43541494
E-mail: aanbesteden@denhaag.nl
(onder vermelding van de benaming van de aanbesteding Prijsvraag Landmark Hobbemaplein)